Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro tecknar avtal med Vodafone avseende ett antal europeiska nyckelmarknader

08:00 / 20 October 2014 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro tecknar avtal med Vodafone avseende ett antal europeiska nyckelmarknader

Lund, 2014-10-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro har tecknat ett avtal som möjliggör försäljning av bolagets telefoner till
Vodafone i Tyskland, Italien, Storbritannien och Irland. 

Urvalet av modeller varierar för de olika länderna men innefattar Doro
PhoneEasy® 508, 613 och 632. De första leveranserna skedde i september. 

"Samarbetet innebär att vi får närvaro i Italien - en ny europeisk marknad för
Doro. Det kommer också ytterligare att stärka Doros position som marknadsledare
av mobiltelefoner för seniorer i Europa, inte minst i Tyskland", säger Jérôme
Arnaud, VD och koncernchef för Doro. 

Detta avtal är ännu en bekräftelse på att marknaden för featurephones för
seniorer är fortsatt hållbar. 

För mer information, vänligen kontakta
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef Doro, +46 (0) 46 280 50 05Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com. 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 20 oktober 2014, kl 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/