Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Valberedning för Doro AB inför årsstämma 2015

15:00 / 14 October 2014 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Valberedning för Doro AB inför årsstämma 2015

Lund, 2014-10-14 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 12 maj 2014 har styrelsens
ordförande,Bo Kastensson, utsetts till ledamot av valberedningen inför
årsstämman 2015 och har, i samråd me bolagets per den 1 september röstmässigt
största aktieägare, utsett två ytterligare ledamöter vilka även representerar
de två största aktieägarna per den 1 september: 

Theodor Jeansson, nominerad av Originat AB
Arne Bernroth, nominerad av Nordea Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2015 avseende bl a
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens
ersättning,revisorer, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt,
valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2016. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post
till valberedning@doro.com. 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1.142,5 Mkr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nordiska
listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/