Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro gör strategiskt förvärv inom Care-området: Caretech AB

07:25 / 16 December 2014 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro gör strategiskt förvärv inom Care-området: Caretech AB

Lund, 2014-12-16 07:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro förvärvar Caretech AB (“CareTech” eller “Bolaget”), nordisk marknadsledare
inom digital trygghetstelefoni och tillhörande tjänster för äldre. Bolaget har
huvudkontor i Kalix och cirka 100 anställda. 

Doro har undertecknat avtal med Verdane Capital V, en ledande nordisk Private
Equity-fond, att förvärva CareTech för 240 MSEK på skuldfri basis. Affären
beräknas slutföras den 31 januari 2015. CareTechs produkter och tjänster
möjliggör för äldre att kunna bo kvar i sin hemmiljö längre och tryggare.
Bolaget har under 2014 genomfört en betydande resultatförbättring baserad på en
fullt kompatibel lösning på den nyligen antagna IP-baserade standarden för
branschen samt egenlarmcentral som hanterar 60,000 användare på uppdrag av
kommuner i Sverige och Norge. 

”Vi vill växa inom Telecare-sektorn som har synergier med vår nuvarande
kärnaffär inom mobiltelefoner för seniorer. Förvärvet av CareTech innebär att
vi accelererar utvecklingen av vårt erbjudande inom Telecare. CareTechs
integrering med Doro är ett därför ett avgörande steg för att bygga ett
internationellt Telecare företag.” säger Jérôme Arnaud, Doros CEO. Jérôme
Arnaud fortsätter: ”Dessutom förbättrar CareTechs starka abonnemangs-modell
våra marginaler.” 

Caretechs CEO Ulf Lindsten kommenterar: “Verdane Capital har varit en
professionell ägare som har säkerställt att vi har haft de resurser vi har
behövt för vår snabba expansion och har medverkat till att företaget blivit
marknadsledare inom digitala trygghetslarm. Med Doro som ägare ser vi nu även
en möjlighet att växa snabbare framförallt internationellt. Doros mobila
Telecare erbjudande baserat på smarta telefoner är en bra plattform för en
breddning av CareTechs erbjudanden.” CareTech kommer att vara ett affärsområde
inom Doro. 

Förvärvet finansieras genom en kombination av egen kassa och banklån. Dessutom
har Doro en option att betala del av köpeskillingen med upp till 2,1 miljoner
Doro-aktier genom en nyemission i enlighet med mandat från årsstämman 2014. 

Som nämnts ovan slutför CareTech under 2014 en turn-around med stark
försäljnings- och marginaltillväxt. CareTech har för närvarande en årlig
tillväxt på ca 30% och en förväntad försäljning 2015 på ca 150MSEK och EBIT
marginal på ca 20%. 

Konsolideringen av CareTech som del av Doro kommer att påverkas av synergier
samt möjliga förändringar i redovisningen när CareTech resultaträkning ska
anpassas till Doros IFRS-principer, det senare dock med marginell effekt på det
starka operativa kassaflödet i Caretechs affärsmodell. 

Förvärvet kommer ha en positiv effekt på vinst per aktie och EBIT-marginal för
Doro 2015. Doro kommer bibehålla sin starka finansiella position med en
skuldsättningsgrad på 0,6 efter förvärvet, förutsatt att Doro använder sin
option att betala del av förvärvet med upp till 2,1 miljoner aktier. 

Bo Kastensson, ordförande i Doro och Karin Moberg, styrelseledamot i Doro och
ordförande i Caretech har bägge tidigare innehaft mindre aktieposter i CareTech
vilka har sålts före förvärvet och de har inte deltagit i styrelsens beslut. 

Klockan 10:30 idag inbjuds analytiker, investerare och media till en
presentation av pressreleasen via en telekonferens. Presentationsmaterialet kan
nås genom www.doro.com/corporate. Presentationen kan följas via en
telefonkonferens på telefonnummer angivna nedan. Vänligen ring cirka fem
minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt. Efter
presentationen ges möjligheter att ställa frågor. Cirka en timme efter att
presentationen avslutats kommer en version av presentationen att vara
tillgänglig på den ovan angivna adressen. 

Nummer till telefonkonferensen, från:
Sverige: + 46 (0)8 505 564 74
Frankrike: +33 (0)170 722 026
Storbritannien: +44 (0)20336 453 74
USA: + 1 855 7532 230

For further information, please contact:
Doro President and CEO Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05

This is information that Doro AB (publ) is required to publish in accordance
with the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish” Financial Trading
Act. This information was submitted for publication on December 16, 2014 at
07:25 a.m. CET. 

About Doro
Doro AB is a Swedish public company formed in 1974. It released its pioneering
‘easy-to- use’ mobile phone in 2007 & today is the global market-leader within
the category. Doro products & solutions are available in thirty countries
spanning five continents. These include; mobile phones & smart devices,
applications & software, fixed line telephony, telecare & mobile health
solutions. Doro removes barriers to adoption of new technologies & holds
numerous international awards in recognition of its product designs &
innovations. Doro shares are quoted on the Nasdaq OMX Stockholm exchange,
Nordic List, Small Companies. Revenues of SEK 1 142.5 million were reported for
2013. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/