Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport - April – juni 2014

07:30 / 21 August 2014 Doro Press release

Doro AB
Delårsrapport

Delårsrapport - April – juni 2014

Lund, 2014-08-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Förbättrad orderingång och bruttomarginal

 Viktiga händelser under andra kvartalet 2014:
• Orderingången uppgick till 296,2 Mkr (249,9), en ökning med 18,5 procent.
• Nettoomsättningen uppgick till 276,9 Mkr (273,0), en ökning med 1,4 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,7 Mkr (17,5). Rörelsemarginalen var
5,3 procent (6,4). 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,4 Mkr (12,2).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,45 kr (0,63).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,0 Mkr (40,5).VD Jérôme Arnaud:
Fortsatt tilltro till featurephones samtidigt som smartphones skalas upp

Det andra kvartalet tangerade föregående år, både vad gäller försäljning och
EBITDA. Dock har den förbättrade orderingången medfört att orderboken är upp 36
procent, vilket stödjer vår tillväxtprognos för 2014. 

Försäljningen i Norden är fortfarande lägre jämfört med föregående år, men har
förbättrats jämfört med det första kvartalet i år. Vidare har orderingången
förbättrats med 13 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket
vittnar om en stabilare trend i Norden. I USA och Kanada ser vi en stabil
försäljning av våra produkter till slutkonsument, men lägre lagernivåer hos
våra partners har påverkat våra leveranser under det gångna kvartalet. God
utveckling i DACH, Storbritannien och EMEA kompenserar tidigare nämnda
regioner. 

Vår lönsamhet och bruttomarginal har förbättrats sedan det första kvartalet.
Trots ökade marknadsföringskostnader är vår EBITDA-marginal nu tillbaka på
samma nivå som andra kvartalet i fjol. Vår EBIT-marginal är fortfarande lägre
jämfört med föregående år på grund av ökade avskrivningar hänförliga till
investeringar i smartphones. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 47 Mkr,
stärkt både av förbättrat resultat och förändring i rörelsekapital. Doro har
fortsatt en stark balansräkning och kassa för att exekvera vår
tillväxtstrategi. 

Övergången från featurephones till smartphones är väsentligt långsammare för
seniorsegmentet än för marknaden i övrigt. Doro fortsätter att lansera nya och
innovativa modeller för featurephone-marknaden – en marknad vi dominierar
globalt. Att Doros featurephones fortsätter att prestera väl bekräftas av
ytterligare listningar från nya stora kunder. 

Under det första halvåret 2014 stod smartphones för 7 procent av Doros
mobilförsäljning i Europa. Vi förväntar oss en ökad andel under det andra
halvåret med stöd av lanseringen av vår nästa smartphone i september. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro AB offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande torsdagen den 21 augusti 2014, kl 07:30 CET. 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5  Mkr (128,9 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/