Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros förvärv av Caretech AB

16:00 / 30 January 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doros förvärv av Caretech AB

Lund, 2015-01-30 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro har den 30 januari fullföljt det tidigare tillkännagivna förvärvet av
Caretech AB genom överföring av 63,7% av aktierna i utbyte mot kontant
betalning. 

Det fullständiga slutförandet av transaktionen kommer att ske efter det att
Doros Q4-rapport har publicerats den 13 februari 2015 med, vilket tidigare
informerats om, en option för Doro att fram till februari månads utgång betala
allt eller del av den kvarvarande köpeskillingen till säljarna av Caretech AB
med nyemitterade Doro-aktier. 

Caretech ABs ledning kommer att kvarstå och är dedikerade att fortsätta sitt
uppdrag inom Doro-gruppen. 

Ytterligare information kommer att publiceras efter det att transaktionen
slutförts. 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 31 januari 2015, kl 16:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/