Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Valberedning för Doro AB inför årsstämma 2016

09:00 / 9 October 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Valberedning för Doro AB inför årsstämma 2016

Lund, 2015-10-09 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 27 april 2015 har styrelsens
ordförande, Bo Kastensson, utsetts till ledamot av valberedningen inför
årsstämman 2016 och har, i samråd med bolagets per den 1 september röstmässigt
största aktieägare, utsett tre ytterligare ledamöter vilka även representerar
de största aktieägarna per den 1 september: 

Mark Shay, nominerad av Accendo Capital
Bengt Belfrage, nominerad av Nordea Fonder
Helmuth Schweiger, representerande 5,4 % av rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2016 avseende bl a
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning,
revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför
årsstämman 2017. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post
till valberedning@doro.com. 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Bolaget har belönats med ett flertal
internationella utmärkelser för sin produktdesign och sina innovationer och är
idag global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer. Doro är ett
svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska
listan, Small Cap. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 277 miljoner kronor
(135 miljoner euro). 
Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 9 oktober 2015, kl 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/