Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro – information avseende första kvartalet och utdelning. Helårsprognosen oförändrad.

08:00 / 19 March 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro – information avseende första kvartalet och utdelning. Helårsprognosen
oförändrad.

Lund, 2015-03-19 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro kommer under det första kvartalet 2015 att belastas med extra kostnader om
cirka 20 MSEK till följd av otillräckliga valutasäkringar under en tid av snabb
och betydande förstärkning av USD i förhållande till merparten av de valutor
som Doro har huvuddelen av sina intäkter i. 

Dessa extra kostnader kommer således att belasta första kvartalets resultat.
Rutinerna för valutasäkringarna har setts över och företaget ser merparten av
ovan nämnda extra kostnader som varande av engångskaraktär. 

Doros koncernchef Jérôme Arnaud kommenterar: ”Försäljningen och orderingången
har startat väl under det första kvartalet 2015. Vi uppskattar en
försäljningsökning, exklusive förvärv, på över 30 procent för det första
kvartalet jämfört med samma period 2014. Våra åtgärder på kostnadssidan samt
pågående översyn och justering av våra priser förväntas åter stärka företagets
bruttomarginal för 2015. Vidare har förvärvet av Caretech, som konsolideras
från och med februari 2015, utvecklats positivt enligt plan. Därför bekräftar
vi vår tidigare kommunicerade helårsprognos för året; Koncernens omsättning och
resultat för 2015 förväntas öka, där merparten genereras under andra halvåret.” 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014. Företagets målsättning
är att behålla en stark kapitalbas efter förvärvet av Caretech för att
tillvarata expansionsmöjligheter inom Care-området kombinerat med en fortsatt
god organisk tillväxt inom segmentet mobiltelefoner för äldre. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0)46 280 50 06

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 19 mars 2015, kl 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/