Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro – Publicering av årsredovisningen för 2014

12:00 / 2 April 2015 Doro Press release

Doro AB
Årsredovisning

Doro – Publicering av årsredovisningen för 2014

Lund, 2015-04-02 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Doro har idag publicerat årsredovisningen för 2014 som nu finns tillgänglig på
Doros webbplats, www.doro.com. Rapporten finns enbart i pdf-format. 


För frågor om årsredovisningen, kontakta Eva Nihlén på 046-280 50 33 eller via
e-mail eva.nihlen@doro.com. 

För att läsa hela rapporten, se bifogad fil.För mer information, vänligen kontakta:
Eva Nihlén, +46 (0) 46 280 50 33
CFO Christian Lindholm, +46 (0)46 280 50 06

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 2 april 2015, kl 12:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/