Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Caretech, Doros förvärv inom digitala trygghetslarm, har tecknat flertalet avtal med svenska kommuner

09:00 / 23 June 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Caretech, Doros förvärv inom digitala trygghetslarm, har tecknat flertalet
avtal med svenska kommuner

Lund, 2015-06-23 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

”Försäljningen ligger väl över vår förvärvsplan”, kommenterar Jérôme Arnaud,
Doros VD. 

Caretech AB, som förvärvades av Doro i februari 2015, har nyligen tagit hem
viktiga kontrakt med 37 kommuner inklusive stora kommuner som t ex Borås,
Helsingborg och Lund. Caretechs larmcentral i Malmö har nu 80 000 anslutningar. 

"Antalet nya vunna kontrakt i Sverige innebär att försäljningen ligger
ordentligt före vår förvärvsplan med Caretech och att vi snabbt kan gå vidare
med våra strategiska planer, särskilt internationellt " säger Jérôme Arnaud, VD
på Doro. 

Dessutom har ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landstings inköpsenhet (SKL)
förlängts till februari 2017. 

Bakgrunden till ramavtalet med SKL är ett direktiv från Post- och telestyrelsen
och Myndigheten för delaktighet, att de 210 000 analoga care-telefonerna i
Sverige måste bytas till modernare och säkrare digitala telefoner innan i
utgången av 2017. Idag uppskattas färre än 50 000 av 210 000 trygghetstelefoner
vara digitala. 

Ramavtalet har tecknats av SKL Kommentus Inköpscentral och omfattade
ursprungligen en tvåårsperiod med slut i februari 2015, och har således redan
förlängts en gång. 

”SKL:s förlängning av avtalet säkerställer konkurrenskraften i vår digitala
lösning än mer. I tillägg ser vi redan nu en tydlig ökning av förflyttningen av
kommuners trygghetslarm mot digital teknologi, med förfrågningsunderlag som
hänvisar till sådana kontrakt” säger Ulf Lindsten, Caretechs VD. 

Utöver detta, så expanderar företaget i Norge, där kommunerna Bergen och Oslo
använder Caretechs norska larmcentral. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 23 juni 2015, kl 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/