Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro Care har idag tecknat ett nytt ramavtal med SKI

15:00 / 17 October 2016 Doro Press release

Lund, 2016-10-17 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Doro Care har idag tecknat ett nytt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). Dore Care räknar nu med att Sveriges kommuners upphandlingsaktiviteter kommer att normaliseras under de kommande månaderna.

Doro Care var en av tre parter som vid slutet av 2015 hade blivit utvalda att teckna ett nytt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) avseende trygghetslarm och larmmottagning. Upphandlingsprocessen blev sedan överklagad och SKI kunde därför inte gå vidare och teckna något nytt ramavtal. För tre veckor sedan meddelade Förvaltningsrätten sin dom. Överklagan avslogs. Förvaltningsrättens dom har inte överklagats och tidsfristen inom vilken det var möjligt har nu löpt ut. SKI har därför beslutat att gå vidare och idag tecknat ett nytt ramavtal med Doro Care och två andra leverantörer. Sveriges kommuner har nu återigen möjlighet att köpa trygghetslarm och larmmottagningstjänster med stöd av ett nytt ramavtal.

“Trots att det funnits visa möjligheter för kommunerna att göra inköp även sedan det förra ramavtalet löpte ut, så kommer det faktum att det nu finns ett giltigt nytt ramavtal att förenkla processerna. Vi räknar med att kommunernas upphandlingsaktiviteter kommer att normaliseras under kommande månader. Migreringen av trygghetslarm till digital teknik i Sverige kan nu återupptas med förnyad kraft, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation,” säger Jérôme Arnaud, VD för Doro och Doro Care.

 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, 
+46 (0)46 280 50 06
 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/