Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro förvärvar Trygghetssentralen i Norge för att stärka sin internationella närvaro inom digitala vårdtjänster

15:30 / 18 February 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro förvärvar Trygghetssentralen i Norge för att stärka sin internationella
närvaro inom digitala vårdtjänster

Lund, 2016-02-18 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro, genom dotterbolaget Doro Care AB, offentliggör idag förvärvet av
Trygghetssentralen, Norges största privatägda kontaktcentral för sociala
trygghetslarm. Trygghetssentralen levererar trygghetslarmstjänster till cirka
34 000 användare på uppdrag av 110 kommuner. Företaget har 68 fast anställda
och cirka 60 projektanställda medarbetare. Huvudkontoret ligger i Oslo. 

Doro Care AB har idag träffat en överenskommelse med SOS International om
förvärv av Trygghetssentralen. Förvärvet kommer att finansieras med befintliga
likvida medel och banklån. 

“Förvärvet av Trygghetssentralen är i linje med vår strategi, att Doro Care ska
expandera internationellt och till att börja med i Norden. Förvärvet av
Trygghetssentralen kommer att bidra till att påskynda omvandlingen av den
norska marknaden för trygghetslarm från analog till digital teknik på samma
sätt som vi har gjort i Sverige”, kommenterar Doros VD Jérôme Arnaud. 

Jérôme Arnaud fortsätter: “Vi ser många potentiella synergier mellan
Trygghetssentralen och Doro Care. I första hand kommer vi att kunna öka
effektiviteten inom Doro Cares befintliga verksamhet i Norge. Därutöver
tillkommer också potentiella stordrifts- och varuförsörjningssynergier.” 

Trygghetssentralens årsomsättning uppgår till 68 mNOK, varav den största delen
utgörs av återkommande intäkter. Trygghetssentralen förväntas bidra positivt
till Doros resultat 2016. Ledande befattningshavare i Trygghetssentralen kommer
att stanna kvar efter förvärvet. 


För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 18 februari 2016, 
kl 15:30 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/