Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar bokslutskommunikén för januari-december 2015 via webcast och telefonkonferens

09:00 / 3 February 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro presenterar bokslutskommunikén för januari-december 2015 via webcast och
telefonkonferens

Lund, 2016-02-03 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Doros bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2015 kommer att
publiceras onsdagen den 17 februari klockan 8:00. 

Klockan 9:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en
webb-presentation av rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet nås
via webben http://edge.media-server.com/m/p/fyg74cz6. 

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna
telefonnummer. Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att
konferensen kan börja i tid. 

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till
Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och Doros CFO Magnus Eriksson. 

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en
on-demand-version av presentationen att göras tillgänglig på 
http://corporate.doro.se/blog/se-hp-doro-webcast.

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 (0)8 505 564 74
Frankrike, +33 (0)170 721 541
Storbritannien, +44 (0)203 364 5374
USA, +1 855 7532 230

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06


Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2014
uppgick nettoomsättningen till 1 277 miljoner kronor (135 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 3 februari 2016, 
kl 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/