Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut avseende det överklagade ramavtalet med SKL. Det är möjligt att överklaga beslutet.

08:00 / 30 September 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut avseende det överklagade ramavtalet
med SKL. Det är möjligt att överklaga beslutet.

Lund, 2016-09-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Som meddelats tidigare har ett
ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överklagats av en
konkurrent. Doro Care är inte en part i tvisten. Förvaltningsrätten har nu
avslagit konkurrentens ansökan om överprövning. Däremot har den ansökande
parten en tidsfrist på tre veckor för att överklaga beslutet till Kammarrätten. 

Om ingen överklagan görs, kommer situationen klarna. Kommunerna kommer troligen
då att i större omfattning återuppta sina upphandlingsprocesser för att kunna
migrera sina trygghetslarm till digital teknik, i enlighet med Socialstyrelsens
rekommendationer. 

Om beslutet överklagas, kommer situationen att fortsätta bero på den nya
domstolsprocessen. 

”Doros analys är att kommunerna antingen kan göra upphandlingar baserade på
tidigare ramavtal, eller genomföra upphandlingar utanför SKL:s ramavtal. Detta
är också något som vi redan har börjat se. Ju mer tiden går, desto mindre
inverkan får det att det nya ramavtalet har överklagats. Affärerna återkommer
gradvis men fortsätter att lida av osäkerheten”, säger Jérôme Arnaud, VD för
Doro och Doro Care. 

Doro återkommer med mer information efterhand som mer blir känt.För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättareoch möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones,
mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.Dotterbolaget
Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade
personer i ordinärt boende. Doroär ett svenskt publikt bolag och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgicknettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september
2016 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/