Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Ny organisation och VD i Doro Care

08:30 / 8 September 2016 Doro Press release

Doro AB
Corporate Action

Ny organisation och VD i Doro Care

Lund, 2016-09-08 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Som meddelats tidigare kommer
Doro Cares nuvarande VD Ulf Lindsten lämna bolaget under det innevarande
kvartalet. Från och med måndag 12 september tar Doros VD Jérôme Arnaud över som
VD för Doro Care och för det nyligen förvärvade norska bolaget
Trygghetssentralen. 

“Doro Care är en strategiskt mycket viktig del av Dorokoncernen. Dess betydelse
för vårt helhetserbjudande ökar hela tiden. Efter att ha utvärderat hur vi kan
vidareutveckla Doro Care och ytterligare dra fördel av synergier, har vi kommit
till slutsatsen att Doro Care kommer gynnas av ett närmare samarbete med resten
av koncernen. En konsekvens av detta är att nu när Ulf lämnar oss, så kommer
jag personligen överta rollen som VD för Doro Care och Trygghetssentralen,”
säger Jérôme Arnaud, VD för Doro AB. 

Utfallet av det överklagade ramavtalet med inköpscentralen hos Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) är ännu inte klart. Som vi uttryckt tidigare är
detta dock en situation av tillfällig natur och det kommer inte påverka vår
verksamhet i ett längre perspektiv. Vår strategi är oförändrad. På uppdrag av
kommuner arbetar vi mer intensivt än någonsin för våra äldre, för att göra det
möjligt för dem att bo kvar hemma längre, tryggare och att klara sig själva på
egen hand. 

“Jag är stolt över att ha varit VD för Doro Care under den period då Doro
förvärvade bolaget och fram till idag. Vi har uppnått en ledande position på
den nordiska marknaden och är nu också globala ledare inom digitala
trygghetslarm. Nu när samarbetet inom koncernen intensifieras, är det naturligt
med en ny organisation. Jag önskar Doro Care och dess medarbetare all lycka och
välgång för framtiden,” säger Ulf Lindsten, avgående VD för Doro Care. För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.seDenna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september
2016 kl. 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/