Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro stärker koncernledningen med ny VP Operations

16:00 / 4 October 2017 Doro Press release

Doro AB
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Doro stärker koncernledningen med ny VP Operations

Lund, 2017-10-04 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Carl-Johan Rijpma har anställts
som ny Vice President Operations och medlem av koncernledningen. Han tillträder
sin befattning den 1 november. 

Carl-Johan Rijpma har omfattande erfarenhet av supply chain management. Han
kommer närmast från en befattning som Supply Chain Developer på Inter IKEA
Group, och har dessförinnan haft ledande befattningar inom inköp och logistik
på bland annat Sony Mobile och Gambro. Carl-Johan Rijpma är civilingenjör från
Lunds Tekniska Högskola och civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds
Universitet. 

”Jag är glad att kunna välkomna Carl-Johan Rijpma som ny ordinarie Vice
President Operations på Doro. Vi lägger mycket kraft på att öka effektiveten i
vår supply chain, och jag är övertygad om att Carl-Johan med sin gedigna
bakgrund kommer att bidra till att vi höjer nivån ytterligare. Jag vill också
tacka Ulf Fredriksson, som ansvarat för operations temporärt, för ett väl
utfört arbete”, säger Robert Puskaric, VD och koncernchef för Doro. För mer information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 16.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/