Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Årsredovisning 2016

08:00 / 5 April 2017 Doro Press release

Doro AB
Bokslut och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2016

Lund, 2017-04-05 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Doro publicerar idag
årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen finns tillgänglig på Doros hemsida
http://corporate.doro.com/ och bifogas också med detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06, ir@doro.comOm Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/