Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Förändringar i Doros koncernledning

11:30 / 5 September 2017 Doro Press release

Doro AB
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Förändringar i Doros koncernledning

Lund, 2017-09-05 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ulrik Nilsson lämnar sin
befattning som Vice President Operations och medlem av Doros koncernledning.
Han fortsätter sin anställning inom Doro i en annan roll. Ulf Fredriksson har
utsetts till tillförordnad Vice President Operations. 

Åsa Linde-Tornée har utsetts till tillförordnad Human Resources Director. Hon
ersätter Susanne von Wovern som lämnar Doro för nya utmaningar utanför bolaget. 

Malin Lindgärde har anställts som Vice President Marketing and Communications
och tar plats i Doros koncernledning. Malin Lindgärde kommer närmast från en
befattning som chef för marknad och kommunikation på Elfa AB, och har
omfattande erfarenhet från olika ledande befattningar inom marknadsföring och
kommunikation. 

”Rekryteringen av en ny ordinarie Vice President Operations och Human Resources
Director pågår, under tiden har jag fullt förtroende för Ulf och Åsa som
temporärt axlar ansvaret för dessa funktioner. Jag vill tacka Ulrik Nilsson för
hans insats i koncernledningen och är glad för att han fortsätter sitt
engagemang i Doro. Jag vill också tacka Susanne von Wovern för hennes bidrag
till Doros positiva utveckling, och önskar henne lycka till i sin nya
befattning. Samtidigt välkomnar jag Malin Lindgärde till Doro, och ser fram
emot att arbeta med henne i ledningsgruppen”, säger Robert Puskaric, VD och
koncernchef. 

Förändringarna i Doros koncernledning gäller med omedelbar verkan.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 september 2017 kl. 11.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/