Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2018

Pressmeddelande
Malmö den 19 oktober, 2018
Delårsrapport januari-september 2018
Förvärvsdriven tillväxt och för...

08:00 / 19 Oct Doro Press release

Organisationsmeddelande

Pressmeddelande
Lund den 27 augusti, 2018
Organisationsmeddelande
Henric Ungh, Vice President Sales, och Malin Lindgä...

19:10 / 27 Aug Doro Press release

Delårsrapport januari-juni 2018

Pressmeddelande
Lund den 13 juli, 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Omställning mot tjänsteaffären fortsätte...

08:00 / 13 Jul Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:46 / 2 Jul Doro Press release

Delårsrapport januari - mars 2018

Pressmeddelande
Lund den 27 april, 2018
Förbättrat resultat och stärkta marginaler trots lägre försäljning
Janu...

08:00 / 27 Apr Doro Press release

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i DORO AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 14.00 på Hotell ...

17:30 / 27 Mar Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:03 / 27 Mar Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:48 / 15 Mar Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:42 / 8 Mar Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:38 / 8 Mar Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Flaggningsmeddelande i DORO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

13:48 / 23 Feb Doro Press release

Bokslutskommuniké, Januari-December 2017

Pressmeddelande
Lund den 15 februari, 2018 Stabilt resultat trots svagare försäljning än väntat Oktober – december 2017 Nettoomsättningen var 560,4 ...

08:00 / 15 Feb Doro Press release