Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2019

17:30 / 24 October 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 24 oktober, 2018

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 27 april 2018 har styrelsens ordförande, Johan Andsjö, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2018 röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande,
  • Christoffer Häggblom, Rite Ventures,
  • Erik Durhan, Nordea,
  • Johan Andsjö, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Lazard Freres Banque och Humle Kapitalförvaltning har avböjt deltagande i valberedningen inför årsstämman 2019. Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2019 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 är den 22 mars 2019 (sex veckor före årsstämman den 3 maj 2019).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 17:30 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/