Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar bokslutskommuniké för januari - december 2017 via audiocast och telefonkonferens

08:00 / 1 February 2018 Doro Press release

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/4d6873cd-bf10-447f-8071-7b6291b072c8

Pressmeddelande
Lund den 1 februari, 2018

Doros bokslutskommuniké för perioden januari - december 2017 kommer att publiceras torsdagen den 15 februari klockan 08:00 CET.

Klockan 09:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en audiocast av rapporten. Audiocasten och presentationsmaterialet nås via webben på https://edge.media-server.com/m6/p/6htae86j

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna telefonnummer.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till Doros
VD och koncernchef Robert Puskaric och Doros CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand-version av presentationen att göras tillgänglig på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/.

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 (0) 8 505 564 74
Storbritannien, +44 (0) 203 364 5374
USA, +1 855 753 22 30
Frankrike, +33 1 7075 0725

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Robert Puskaric, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08:00 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/4d6873cd-bf10-447f-8071-7b6291b072c8

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/