Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Flaggningsmeddelande i DORO AB

13:48 / 23 February 2018 Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument aktie
Innehavare Peter Lindell
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 216 199
Antal rösträtter 2 216 199
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-02-20
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 577 595
 - direkt innehavda rösträtter 300 000
 - indirekt innehavda rösträtter 2 277 595
Andel
 - aktier 10,8507 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,2629 %
 - indirekt innehavda rösträtter 9,5878 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,8507 % 2 577 595
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,8507 % 2 577 595
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Rite Ventures Förvaltning AB
 - antal rösträtter 1 916 199
 - andel av rösträtter 8,0665 %
 - bolag Rite Internet Ventures Holding AB
 - antal rösträtter 361 396
 - andel av rösträtter 1,5214 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 577 595
 - andel av rösträtter 10,8507 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Christoffer Häggblom
 - telefon 0704 188201
 - mejl christoffer@riteventures.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/