Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Flaggningsmeddelande i DORO AB

14:48 / 15 March 2018 Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument Aktie
Innehavare Rite Internet Ventures Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 367 057
Antal rösträtter 2 367 057
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-03-14
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 387 057
 - direkt innehavda rösträtter 2 387 057
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,0486 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,0486 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,0486 % 2 387 057
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,0486 % 2 387 057
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Christoffer Häggblom
 - telefon 0704188201
 - mejl christoffer@riteventures.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/