Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro går in i en ny finansieringsstruktur för att stödja genomförandet av strategin

08:00 / 29 May 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Lund den 29 maj, 2018

Doro går in i en ny finansieringsstruktur för att stödja genomförandet av strategin

För att stödja den övergripande strategin med att använda och utveckla den nuvarande position som ledare inom seniortelefoner i Europa samt utveckla serviceerbjudandet för Doro Care och Response på sina marknader har Doro ingått en ny finansieringsstruktur med SEB. Den nya bankfaciliteten på 450 Mkr kommer att användas för att stänga befintliga finansieringsavtal, driva den geografiska expansionen av telecare och skapa en stark grund för utrullningen av nya tjänster, såsom Response och SmartCare by Doro.

Under kapitalmarknadsdagen 2017-11-14 meddelade Doro nya långsiktiga finansiella mål, i relation till kapitalstrukturen meddelade de ett mål för nettoskuld / EBITDA <2,5x. i slutet av första kvartalet hade doro en nettoskuld ebitda på 0,5, långt under sektorns genomsnitt och det långsiktiga målet.>

"Jag är glad över att ha en ny finansieringsstruktur som möjliggör vårt fortsatta planerade arbete med att genomföra våra långsiktiga strategiska ambitioner. Vi uppskattar SEB:s synsätt som visar att de vill vara en del av omvandlingen med en konkurrenskraftig och flexibel lösning ", säger Robert Puskaric VD och koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0) 46 280 50 47

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom
positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av
produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers
och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och
självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).
Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/