Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2020

08:00 / 17 October 2019 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 17 oktober, 2019

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 3 maj 2019 har styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2019 röstmässigt största ägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande,
  • Christoffer Häggblom, Rite Ventures,
  • Erik Durhan, Nordea,
  • Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2020 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 är den 12 mars (sex veckor före årsstämman 24 april 2020).

För mer information vänligen kontakta:
Mark Shay, Valberedningens ordförande +46 (0)76 596 62 38, mark@accendofund.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/