Mobiltelefoner för äldre

DORO

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.Nyckeltal

DORO

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1924,0 1902,2 1950,0
Omsättningstillväxt
-1,8% -1,1% 2,5%
Rörelseresultat MSEK
93,1 122,4 126,2
Rörelsemarginal
4,8% 6,4% 6,5%
Vinst per aktie KR
2,85 3,90 4,05
Utdelning per aktie KR
0,00 1,00 1,20
Eget kapital MSEK
583,7 675,7 748,1
Soliditet
49,6% 56,9% 60,2%
Nettoskuld MSEK
102,9 35,7 -26,8
Antal miljoner aktier
23,8 23,8 23,8