Supply Chain Management

Elanders

Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, konsumentelektronik eller vitvaror.Modernt företag med gamla anor

Elanders är ett svenskt företag med gamla anor och har sedan starten 1908 utvecklats från att vara ett lokalt tryckeri till dagens globala koncern med verksamhet i 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA och de största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, datorer, konsumentelektronik eller vitvaror.

Global strategisk partner

Elanders bidrar till att utveckla kundernas affär och öka deras konkurrenskraft. Koncernens övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain, print & packaging och e-commerce, med ett integrerat erbjudande i världsklass. Det säkerställs genom ständig utveckling av befintlig verksamhet kombinerat med strategiska kompletterande förvärv.

Integrerat erbjudande

Elanders erbjuder olika produkter och tjänster som behövs för att en produkt ska nå slutkonsumenten. Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar inköp, konfiguration, produktion, plockning, distribution, betalningslösningar och eftermarknadstjänster till att producera enstaka trycksaker och förpackningar. Utöver erbjudandet till B2B-marknaden säljer även koncernen fotoprodukter direkt till konsument via de egna varumärkena fotokasten och myphotobook.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.