Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Rapport från årsstämman 2019

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:
fastställa årsredovisningen för 2018
bevilja styrelsens ledamö...

16:31 / 29 Apr Elanders Press release

Delårsrapport januari - mars 2019

Första kvartalet
Omsättningen ökade med 16 procent till 2 806 (2 422) Mkr, varav 9 procentenheter var organisk tillväxt.
...

11:00 / 29 Apr Elanders Press release

Kallelse till Elanders årsstämma 2019

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.
...

11:00 / 27 Mar Elanders Press release

Bokslutskommuniké 2018

Januari - december
Omsättningen ökade med 15 procent till 10 742 (9 342) Mkr, varav nio procentenheter var organisk tillväxt....

08:00 / 29 Jan Elanders Press release

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Elanders kommer att utöka koncernledningen med Bernd Schwenger från LGI. Bernd Schwenger kommer att ta över som ansvarig för LGI-koncernen senare ...

13:00 / 15 Jan Elanders Press release