Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Elanders expanderar och tar över delar av Fälth & Hässler

08:31 / 24 January 2011 Elanders Press release


Elanders har slutit avtal med Fälth & Hässler om att ta över delar av deras
verksamhet. Fälth & Hässler omsätter idag ca 100 Mkr på årsbasis. Övertagen
verksamhet förväntas bidra till Elanders omsättning under andra halvåret 2011.

Elanders och Fälth & Hässler går nu i spetsen för den i branschen nödvändiga
konsolideringen och planerar en samordning runt förlagskunderna för att skapa en
gemensam styrka i segmentet illustrerade böcker och kataloger.

"Under de senaste tre åren har den grafiska marknaden i Sverige krympt samtidigt
som produktionskapaciteten ökat, vilket har lett till att stora delar av den
svenska maskinparken idag inte utnyttjas effektivt och att det inte finns
tillräckligt med arbete för att skapa lönsamma och starka företag" säger Jonas
Brännerud, verkställande direktör i Elanders Sverige AB.

Som ett led i samordningen kommer delar av verksamheten i Fälth & Hässler
flyttas över till ett försäljningsbolag ägt av Elanders där delar av nuvarande
sälj, produktionsledning och prepress i Värnamo kommer att ingå. All övrig
trycksaksproduktion kommer under en sexmånadersperiod att integreras in i
Elanders, vilket ger tillgång till tillverkning både i Sverige och utomlands.
Målet är att skapa en slagkraftig leverantör på den svenska marknaden som
arbetar med förlagen som kunder.

"För Fälth & Hässlers kunder betyder detta att vi säkerställer att det finns en
framtida stark hemmaaktör på förlagsmarknaden för kvalificerad bokproduktion och
att vi förstärker Fälth & Hässlers erbjudande med allt som dagens Elanders kan,
vilket innefattar databashantering, logistiklösningar, redaktionell kompetens,
förpackningar m.m. Jag kommer tillsammans med bland andra Tomas Ek, Helena
Fagerström och andra kända ansikten från Fälth & Hässler att fortsätta vårt
arbete, men i framtiden i Elanders regi." berättar Anders Ekberg, verkställande
direktör i Fälth & Hässler.

Elanders AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Jonas Brännerud, verkställande direktör, Elanders Sverige AB, tel. 0730-301 808
Anders Ekberg, verkställande direktör, Fälth & Hässler AB, tel. 070-593 73 65Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 januari 2011, klockan 08.30.
2011-01-24 Elanders pressmeddelande - Elanders expanderar och tar över delar av Fälth & Hässler: 
hugin.info
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
    other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
     originality of the information contained therein. 
    
Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1481657]