Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB (publ) Delårsrapport januari - september 2011

11:25 / 28 October 2011 Elanders Press release

Januari-september

* Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 300 Mkr (1 215 Mkr). * Rörelseresultatet uppgick till 52 (-82) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (-40) Mkr. * Resultat före skatt uppgick till 31 (-104) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 23 (-82) Mkr eller 1,17 (-8,29) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till 18 (-86) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -6 (-27) Mkr. * Prognosen för helåret 2011 upprepas med ett förväntat positivt resultat före skatt.

Det tredje kvartalet

* Omsättningen ökade med 4 % och uppgick till 423 Mkr (406 Mkr). * Rörelseresultatet uppgick till 13 (-62) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (-54) Mkr. * Resultat före skatt uppgick till 4 (-71) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 3 (-52) Mkr eller 0,15 (-5,04) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till -12 (-14) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -6 (-24) Mkr.

Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplatswww.elanders.com eller begäras via e-post från .

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson VD och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org nr 556008-1621) Box 137 435 23  Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2011.

2011-10-28 Elanders Pressmeddelande Q3 2011: hugin.info/1053/R/1558857/481989.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF