Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders utökar koncernledningen

Elanders utökar koncernledningen med Martin Lux, vd i de nyligen förvärvade tyska bolagen, d|o|m och fotokasten.Martin Lux började sin karriär inom te...

14:00 / 12 Jul Elanders Press release

Elanders AB : Delårsrapport januari - juni 2012

Det första halvåret * Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 941 (878) Mkr. * Rörelseresultatet ökade till 58 (40) Mkr. I resultatet ingick posi...

08:02 / 12 Jul Elanders Press release

Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen.Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns tota...

08:30 / 31 May Elanders Press release

Elanders AB : Rapport från årsstämman 2012

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: * fastställa årsredovisningen för 2011 * bevilja styrelsens ledamöter och verks...

16:41 / 3 May Elanders Press release

Elanders AB (publ) Bokslutskommuniké 2011

Januari-december * Omsättningen ökade med 8 % och uppgick till 1 839 Mkr (1 706 Mkr). * Rörelseresultatet uppgick till 110 (-76) Mkr. Resultatet påve...

11:01 / 27 Jan Elanders Press release