Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - september 2012

11:30 / 22 October 2012 Elanders Press release

Januari-september

* Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 397 (1 300) Mkr, varav 2 % utgjorde organisk tillväxt. * Rörelseresultatet ökade till 71 (52) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 16 (0) Mkr. * Resultat före skatt ökade till 52 (31) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 16 % om engångsposter exkluderas. * Nettoresultatet ökade till 36 (23) Mkr eller 1,70 (1,17) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet ökade till 87 (18) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 1 (-6) Mkr. * Prognosen för 2012 upprepas med en ökning av omsättningen samt ett förbättrat resultat före skatt jämfört med föregående år. Föregående års resultat före skatt uppgick till 80 Mkr.

Det tredje kvartalet

* Omsättningen ökade till 456 (423) Mkr, vilket var en ökning med 8 % varav 6 % utgjorde organisk tillväxt. * Rörelseresultatet uppgick till 13 (13) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 0 (0) Mkr * Resultat före skatt ökade till 7 (4) Mkr. * Nettoresultatet ökade till 4 (3) Mkr eller 0,19 (0,15) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet ökade till 18 (-12) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -2 (-6) Mkr.

Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.com eller begäras via e-post från .

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson VD och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org nr 556008-1621) Box 137 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2012 kl 11.30.

2012-10-22 Elanders Pressmeddelande Q3 2012: hugin.info/1053/R/1650943/532498.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF