Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2012

11:03 / 3 May 2012 Elanders Press release

Det första kvartalet

* Omsättningen ökade med 4 % och uppgick till 460 (443) Mkr. * Rörelseresultatet ökade till 20 (19) Mkr, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4 (4) %. * Resultat före skatt ökade till 14 (12) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 10 (11) Mkr eller 0,50 (0,58) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet ökade till 27 (19) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (0) Mkr. * Prognosen för helåret 2012 upprepas med en ökad omsättning samt förbättrat resultat före skatt jämfört med 2011 exklusive de under 2011 redovisade positiva engångsposterna om 25 Mkr. * Som ett led i att växa inom Web2Business ingicks i mars ett avtal om att förvärva de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH.

Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.com eller begäras via e-post från .

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson VD och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org nr 556008-1621) Box 137 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

2012-05-03 Elanders Pressmeddelande Q1 2012: hugin.info/1053/R/1608048/510493.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF