Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders AB : Delårsrapport januari - juni 2013

Det första halvåret * Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 005 (941) Mkr. * Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 51 (42) Mkr, ...

08:00 / 12 Jul Elanders Press release

Elanders AB : Rapport från årsstämman 2013

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: * fastställa årsredovisningen för 2012 * bevilja styrelsens ledamöter och verks...

16:31 / 7 May Elanders Press release

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2013

Det första kvartalet * Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 493 (460) Mkr. * Rörelseresultatet ökade med 15 % till 23 (20) Mkr. * Resultat för...

11:09 / 7 May Elanders Press release

Elanders publicerar årsredovisningen för 2012

Idag, tordagen den 28 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2012 på bolagets hemsida www.elanders.com.Årsredovisningen dist...

09:00 / 28 Mar Elanders Press release

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2012

Januari-december * Omsättningen ökade med 5 % och uppgick till 1 924 (1 839) Mkr. * Rörelseresultatet ökade till 119 (110) Mkr och påverkades positiv...

12:45 / 28 Jan Elanders Press release