Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2013

11:09 / 7 May 2013 Elanders Press release

Det första kvartalet

* Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 493 (460) Mkr. * Rörelseresultatet ökade med 15 % till 23 (20) Mkr. * Resultat före skatt ökade med 15 % till 16 (14) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 11 (10) Mkr eller 0,46 (0,50) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till -30 (27) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -20 (0) Mkr. * Under kvartalet förvärvades etikettryckeriet McNaughtan's Printers i Glasgow, Skottland.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från .

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2013.

2013-05-07 Elanders Pressmeddelande Q1 2013: hugin.info/1053/R/1699674/560781.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF