Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - juni 2013

08:00 / 12 July 2013 Elanders Press release

Det första halvåret

* Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 005 (941) Mkr. * Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 51 (42) Mkr, en förbättring med 21 % mot samma period föregående år. * Rörelseresultat inklusive engångsposter uppgick till 51 (58) Mkr. * Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 36 (30) Mkr, en resultatförbättring med 23 %. * Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 36 (46) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 22 (32) Mkr eller 0,98 (1,56) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till 4 (69) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -22 (3) Mkr.

Det andra kvartalet

* Omsättningen ökade med 6 % till 512 (481) Mkr. * Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 28 (23) Mkr, en förbättring med 25 % mot samma period föregående år. * Rörelseresultat inklusive engångsposter uppgick till 28 (39) Mkr. * Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 21 (16) Mkr, en resultatförbättring med 29 %. * Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 21 (32) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 12 (22) Mkr eller 0,51 (1,03) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till 34 (42) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -2 (3) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från .

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013 kl 08.00.

2013-07-12 Elanders Pressmeddelande Q2 2013: hugin.info/1053/R/1715983/570335.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF