Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Nytt strategiskt förvärv av Elanders inom e-handel - blir en av de ledande aktörerna i Europa

08:01 / 14 August 2013 Elanders Press release

Elanders förvärvar myphotobook GmbH, ett av Europas ledande e-handelsbolag inom försäljning av personifierade fotoprodukter till konsumenter - en affär som går helt i linje med Elanders strategi att utveckla produktområdet e-Commerce. "Genom förvärvet av myphotobook breddar vi även vår kundbas väsentligt och får tillgång till ytterligare ett starkt varumärke", kommenterar Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB.

Myphotobook grundades 2004 och omsatte under 2012 över 16 MEUR. Huvudkontoret ligger i Berlin och bolaget har ett 70-tal medarbetare. Säljare är investmentbolaget Holtzbrinck Digital, som ingår den tyska förlagskoncernen Georg von Holtzbrinck och är en av de största investerarna i internetbolag på den tyska marknaden. Köpeskillingen uppgår till ca 10,5 MEUR på skuldfri basis. Myphotobook kommer att ingå i Elanderskoncernen fr o m 1 oktober 2013 och förväntas bidra positivt till Elanders resultat redan under innevarande år. Förvärvet är villkorat av att erforderligt godkännande från den tyska konkurrensmyndigheten erhålls.

I den grafiska branschen, som påverkas av både en genomgripande strukturomvandling och avvaktande konjunktur, går Elanders på offensiven med ytterligare ett förvärv inom e-handel och personifierade produkter. För drygt ett år sedan förvärvade Elanders de tyska e-handelsbolagen fotokasten och d|o|m, som säljer fotoböcker och fotoprodukter över nätet.

"Fotokasten och d|o|m har snabbt integrerats i Elanders verksamhet och bidragit till ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Nu fortsätter vi vår expansiva strategi genom förvärvet av myphotobook, som främst är inriktade på fotoböcker och har ett starkt varumärke på den europeiska konsumentmarknaden. Bolaget har försäljning i 16 europeiska länder medan fotokasten och d|o|m främst har Tyskland som dominerande marknad. Genom att kombinera myphotobooks geografiska spridning med fotokastens omfattande produktportfölj med över 200 produkter kommer detta förvärv bidra till Elanders tillväxt under kommande år", säger Magnus Nilsson.

"Den europeiska marknaden för fotoböcker är för närvarande väldigt fragmenterad och en konsolidering av marknaden är nödvändig. Med förvärvet av myphotobook blir Elanders en av de absolut största aktörerna i Tyskland och nummer tre eller fyra inom detta område i Europa", konstaterar Martin Lux, som är ansvarig för e- Commerce inom Elanders.

På senare år har myphotobook haft en stark utveckling som går hand i hand med den snabba digitala utvecklingen och det ökande användandet av smartphones och surfplattor.

"Vi ser en fortsatt bra efterfrågan av fotoböcker de närmaste åren. Sedan 2010 har branschen haft en tillväxt på över 30 % i Västeuropa. Tillsammans med Elanders får vi den kraft och de resurser som krävs för att kunna fortsätta att utveckla innovativa och användarvänliga lösningar för beställning av fotoböcker och andra fotoprodukter över nätet, t ex via appar för både smartphones och surfplattor", fortsätter Martin Lux.

Elanders har under 2012 och 2013 förvärvat följande bolag:

* fotokasten och d|o|m (e-handel), mars 2012 - Tyskland * Midland Information Resources (digitaltryck), december 2012 - USA * McNaughtan's (exklusiva etiketter), februari 2013 - Skottland * myphotobook (e-handel), augusti 2013 - Tyskland

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB, 031-750 07 50, Martin Lux, ansvarig för e-Commerce inom Elanders, +49 7151 1651 757

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2013 kl 08.00.

Nytt strategiskt förvärv av Elanders inom e-handel: hugin.info/1053/R/1722837/574095.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF