Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders AB : Delårsrapport januari - juni 2014

Det första halvåret Omsättningen ökade med 75 % och uppgick till 1 761 (1 005) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 77 (51) Mkr, en förbättring med 51...

08:01 / 17 Jul Elanders Press release

Elanders AB : Rapport från årsstämman 2014

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDA...

16:55 / 6 May Elanders Press release

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2014

Det första kvartalet Omsättningen ökade med 72 % till 850 (493) Mkr. Rörelseresultat ökade till 37 (23) Mkr, en förbättring med 61 % mot samma peri...

10:55 / 6 May Elanders Press release

Elanders AB: Elanders utökar styrelsen

Elanders AB:s valberedning föreslår två nya ledamöter till styrelsen, Linus Karlsson och Anne Lenerius. Linus Karlsson är Creative Chairman i McCan...

08:45 / 2 Apr Elanders Press release

Elanders publicerar årsredovisningen för 2013

Idag, fredagen den 28 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2013 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen d...

09:22 / 28 Mar Elanders Press release

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2013

Januari - december * Omsättningen ökade med 9 % till 2 096 (1 924) Mkr. * Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 132 (104) Mkr, en förb...

12:40 / 27 Jan Elanders Press release

Elanders AB : Elanders utökar koncernledningen

Elanders utökar koncernledningen med Lim Kok Khoon och Thomas Sheehan. Kok Khoon kommer att ansvara för Supply Chain Solutions globalt och Sheehan för...

10:30 / 24 Jan Elanders Press release