Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders växer med 60 % via förvärv av globalt Supply Chain-bolag med stark närvaro i Asien

08:00 / 7 January 2014 Elanders Press release

Elanders flyttar fram positionerna och utökar det globala erbjudandet med Supply Chain-tjänster genom att förvärva det Singaporebaserade bolaget Mentor Media Ltd. Genom förvärvet ökar Elanders årliga omsättning från cirka 2,2 till 3,5 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från cirka 1 900 till 3 600. Mentor Media kommer att konsolideras i Elanders från och med 1 januari 2014 och beräknas bidra till en väsentlig resultatökning redan under 2014. Köpeskillingen uppgår till ca 312 miljoner kronor på skuldfri basis och finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och nyemission.

"Med Mentor Media blir Elanders nu komplett leverantör inom Supply Chain, där förpackningar och annat tryck ofta är delkomponenter, och vi tar ett steg uppåt i värdekedjan och utökar vårt erbjudande till globala kunder. Genom förvärvet tar vi ytterligare kliv i vår strategiska positionering att minska vår exponering mot traditionellt tryck och vi skapar nu tre starka områden inom Elanders; Print & Packaging Solutions, Supply Chain Solutions and e-Commerce Solutions. De senaste åren har vi haft ett högt tempo i att omvandla Elanders från en klassisk tryckerikoncern till ett företag som erbjuder globala lösningar för våra kunder inom print, packaging, e-commerce och nu även supply chain. Mentor Media har en stark position i Asien, vilket innebär att Elanders nu blir ett företag som har cirka 40 procent av omsättningen i tillväxtregionen Asien", säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB.

Elanders köper Mentor Media av en asiatisk investmentfond och köpeskillingen uppgår till 48 MUSD på skuldfri basis. Mentor Media har verksamheter i åtta länder, där de största är Kina, Singapore, Indien och USA. Bolaget är även representerat i Japan, Mexiko, Taiwan och Tjeckien. Under 2013 förväntas bolaget omsätta cirka 185 MUSD. Mentor Media grundades 1984, noterades på Singaporebörsen 1999, köptes upp 2006 av ett konsortium av investerare och avnoterades från börsen.

Mentor Media är specialiserade på värdeadderande tjänster till företag inom elektronik- och datorbranschen och med särskilt fokus på produkt- och komponentflöden med extremt korta ledtider och omfattande statistikrapportering till kunderna. Verksamheten är uppbyggd kring sofistikerade IT-lösningar och tjänsteutbudet omfattar bland annat sourcing, inköp av delkomponenter, orderhantering och lagerhållning, fullfilment, distribution, e-handelslösningar samt olika after-sales-tjänster.

"Mentor Media breddar erbjudandet till våra kunder, även inom e-Commerce mot såväl företag som direkt till konsumenter. Det är ett stabilt och välrenommerat bolag som kommer att kunna utveckla Elanders verksamhet, medarbetare och kunder på ett mycket bra sätt. Förvärvet är ett led i den strategi som Elanders drivit de senaste åren med målet att bli en global aktör med en allt mindre exponering mot traditionellt tryck. Genom förvärvet ökar vi också vår geografiska närvaro och går från verksamhet i 10 till 14 länder", fortsätter Magnus Nilsson.

"Vi har byggt upp en verksamhet som vi är väldigt stolta över och som en del av Elanders kommer vi att bredda och stärka erbjudandet till våra nyckelkunder. Med den samlade kompetensen inom Elanders och Mentor Media blir vi nu en komplett underleverantör av Supply Chain-, Print & Packaging- och e-Commercelösningar", kommenterar Lim Kok Khoon, vd och koncernchef för Mentor Media.

Finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och nyemission. Bryggfinansiering sker genom Elanders existerande bankrelationer. Som en del av finansieringen av förvärvet avser Elanders styrelse att föreslå en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 125 Mkr. Hela beloppet i nyemissionen kommer att vara garanterat av huvudägaren Carl Bennet AB. Detaljerad tidsplan och villkor kommer att meddelas senare.

Elanders senaste förvärv:

* Fotokasten och d|o|m (e-Commerce), mars 2012, Tyskland * Midland Information Resources (Print & Packaging), december 2012, USA * McNaughtan's (Print & Packaging), februari 2013, Skottland * Myphotobook (e-Commerce), augusti 2013, Tyskland * Mentor Media (Supply Chain), januari 2014, Singapore

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, vd och koncernchef, +46 31 750 07 50,

Andréas Wikner, ekonomidirektör, +46 31 750 07 50,

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2014 kl 08.00.

2014-01-07 - Elanders pressmeddelande: hugin.info/1053/R/1752785/591051.pdf

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via GlobeNewswire


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF