Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - september 2014

12:17 / 22 October 2014 Elanders Press release

Januari - september 
 • Omsättningen ökade med 76 % och uppgick till 2 631 (1 498) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 108 (72) Mkr, en förbättring med 50 % mot föregående år. 
 • Rörelseresultatet inklusive engångsposter ökade till 104 (77) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 81 (50) Mkr, en förbättring med 62 % mot föregående år. 
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 78 (55) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 43 (35) Mkr eller 1,72 (1,50) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -213 (-53) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -254 (-103) Mkr.
 • Nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet övertecknades och inbringade 121 Mkr efter emissionskostnader.
 • För helåret 2014 förutspås resultatet före skatt inklusive engångsposter om cirka 40 Mkr att ligga i nivå med 2013. 
Det tredje kvartalet 
 • Omsättningen ökade med 77 % till 871 (493) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 30 (21) Mkr, en förbättring med 43 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 27 (26) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 21 (14) Mkr, en förbättring med 50 % mot samma period föregående år. 
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 18 (19) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 12 (13) Mkr eller 0,43 (0,56) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -21 (-58) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-80) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.   Frågor kring denna rapport kan ställas till:   Magnus Nilsson  Vd och koncernchef  Tel. 031 - 750 07 50   Andréas Wikner  Ekonomidirektör  Tel. 031 - 750 07 50    Elanders AB (publ)  (org.nr. 556008-1621)  Box 137, 435 23 Mölnlycke   Tel. 031 - 750 00 00   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014.
2014-10-22 Elanders Pressmeddelande Q3 2014

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1864720

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/