Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2014

10:55 / 6 May 2014 Elanders Press release

Det första kvartalet 
  • Omsättningen ökade med 72 % till 850 (493) Mkr.  
  • Rörelseresultat ökade till 37 (23) Mkr, en förbättring med 61 % mot samma period föregående år. 
  • Resultat före skatt ökade till 28 (16) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 75 %. 
  • Nettoresultatet uppgick till 16 (10) Mkr eller 0,71 (0,46) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -273 (-30) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -254 (-20) Mkr.
  • I januari 2014 förvärvade Elanders Mentor Media Ltd, ett supply chain-bolag med ett starkt fotfäste i Asien. Genom förvärvet ökar Elanders årliga omsättning till cirka 3,5 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från cirka 1 900 till 3 400. 
  • Den redan aviserade och garanterade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna, om cirka 125 Mkr för att finansiera en del av förvärvet av Mentor Media, föreläggs dagens årsstämma för beslut. Styrelsen har föreslagit att teckningskursen bestäms till 33 kronor per aktie och att sex befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
  • För 2014 förutspås fortsatt en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2013. 
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.   Frågor kring denna rapport kan ställas till:   Magnus Nilsson  Vd och koncernchef  Tel. 031 - 750 07 50   Andréas Wikner  Ekonomidirektör  Tel. 031 - 750 07 50    Elanders AB (publ)  (org.nr. 556008-1621)  Box 137, 435 23 Mölnlycke   Tel. 031 - 750 00 00   Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014.   2014-05-06 Elanders Pressmeddelande Q1 2014

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1782810
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/