Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - juni 2014

08:01 / 17 July 2014 Elanders Press release

Det första halvåret 
 • Omsättningen ökade med 75 % och uppgick till 1 761 (1 005) Mkr.  
 • Rörelseresultatet ökade till 77 (51) Mkr, en förbättring med 51 % mot samma period föregående år. 
 • Resultat före skatt ökade till 60 (36) Mkr, en resultatförbättring med 64 %. 
 • Nettoresultatet uppgick till 31 (22) Mkr eller 1,30 (0,95) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -192 (4) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -254 (-22) Mkr.
 • Nyemissionen som genomförts övertecknades och inbringade 121 Mkr efter emissionskostnader.
 • Prognosen för helåret 2014 upprepas där en väsentlig resultatförbättring förutspås jämfört med 2013.
Det andra kvartalet 
 • Omsättningen ökade med 78 % till 910 (512) Mkr.
 • Rörelseresultat ökade till 40 (28) Mkr, en förbättring med 40 % mot samma period föregående år. 
 • Resultat före skatt ökade till 32 (21) Mkr, en resultatförbättring med 53 %. 
 • Nettoresultatet uppgick till 15 (12) Mkr eller 0,61 (0,50) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 81 (34) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-2) Mkr. 
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.   Frågor kring denna rapport kan ställas till:   Magnus Nilsson  Vd och koncernchef  Tel. 031 - 750 07 50   Andréas Wikner  Ekonomidirektör  Tel. 031 - 750 07 50    Elanders AB (publ)  (org.nr. 556008-1621)  Box 137, 435 23 Mölnlycke   Tel. 031 - 750 00 00   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 kl. 08.00.
2014-07-17 Elanders Pressmeddelande Q2 2014

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1828098

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/