Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders fortsätter att anpassa sig till marknadsläget i Sverige och lägger varsel

08:19 / 12 September 2014 Elanders Press release

Elanders Sverige AB har lagt ett varsel om uppsägning som berör 120 anställda, varav 90 i Mölnlycke, 20 i Vällingby samt 10 i Värnamo. 
"Åtgärden är nödvändig för att kunna behålla vår konkurrenskraft. Trots att många andra branscher har återhämtat sig så har tryckvolymerna fortsatt att minska på den svenska marknaden sedan krisen 2008 och hela den grafiska branschen genomgår en svår omställning", säger Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef för Elanders.
För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014.
2014-09-12 Elanders Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1855527
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/