Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders AB : Delårsrapport januari - juni 2015

Det första halvåret Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 2 072 (1 761) Mkr.Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 178 (136) ...

08:00 / 14 Jul Elanders Press release

Elanders AB : Rapport från årsstämman 2015

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2014bevilja styrelsens ledamöter och verkställa...

16:31 / 28 Apr Elanders Press release

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2015

Det första kvartalet Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 1 006 (850) Mkr.Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 85 (66) Mkr...

11:50 / 28 Apr Elanders Press release

Elanders publicerar årsredovisningen för 2015

Idag, fredagen den 27 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen d...

08:26 / 27 Mar Elanders Press release

Elanders AB : Kallelse till Elanders årsstämma

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. RÄTT ATT D...

09:00 / 23 Mar Elanders Press release

Elanders utökar styrelsen

Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman att föreslå en ny ledamot till styrelsen, Caroline Sundewall. Caroline Sundewall är idag styrelseo...

10:00 / 26 Feb Elanders Press release

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2014

Januari - december Omsättningen ökade med 78 % och uppgick till 3 730 (2 096) Mkr.Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 217 (132) Mkr...

11:52 / 27 Jan Elanders Press release