Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2014

11:52 / 27 January 2015 Elanders Press release

Januari - december 
 • Omsättningen ökade med 78 % och uppgick till 3 730 (2 096) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 217 (132) Mkr, en förbättring med 64 % mot föregående år.
 • Rörelseresultatet inklusive engångsposter ökade till 175 (131) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 182 (103) Mkr, en förbättring med 77 % mot föregående år.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 140 (102) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 88 (70) Mkr eller 3,48 (2,99) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -38 (50) Mkr. Exklusive företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 216 (153) Mkr.
 • Nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet övertecknades och inbringade 121 Mkr efter emissionskostnader.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen ökas med 38 % jämfört med föregående år till 1,10 (0,80) kronor per aktie.  
Det fjärde kvartalet
 • Omsättningen ökade med 84 % till 1 099 (598) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 108 (60) Mkr, en förbättring med 80 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 71 (54) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 100 (53) Mkr, en förbättring med 89 % mot samma period föregående år. 
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 62 (47) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 45 (35) Mkr eller 1,70 (1,49) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 175 (104) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.   Frågor kring denna rapport kan ställas till:   Magnus Nilsson  Vd och koncernchef  Tel. 031 - 750 07 50   Andréas Wikner  Ekonomidirektör  Tel. 031 - 750 07 50    Elanders AB (publ)  (org.nr. 556008-1621)  Box 137, 435 23 Mölnlycke   Tel. 031 - 750 00 00   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2015.
2015-01-27 Elanders Pressmeddelande Q4 2014

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1889757
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/