Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Delårsrapport januari - september 2015

11:43 / 22 October 2015 Elanders Press release

Januari - september 
 • Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 3 113 (2 631) Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 273 (191) Mkr. 
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 181 (104) Mkr, en förbättring med 74 % mot samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 5,8 (4,0) %.
 • Resultat före skatt ökade till 154 (78) Mkr, en resultatförbättring med 99 %. 
 • Nettoresultatet ökade till 101 (43) Mkr eller 3,81 (1,72) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 108 (-213) Mkr. Exklusive företagsförvärv uppgick operativa kassaflödet till 108 (41) Mkr. 
Tredje kvartalet   
 • Omsättningen ökade med 19 % och uppgick till 1 041 (871) Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 95 (56) Mkr. 
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 64 (27) Mkr samtidigt som rörelsemarginalen fördubblades till 6,2 (3,1) %. 
 • Resultat före skatt ökade till 55 (18) Mkr. 
 • Nettoresultatet ökade till 36 (12) Mkr eller 1,35 (0,43) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -24 (-21) Mkr.   
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.   Frågor kring denna rapport kan ställas till:   Magnus Nilsson  Vd och koncernchef  Tel. 031 - 750 07 50   Andréas Wikner  Ekonomidirektör  Tel. 031 - 750 07 50    Elanders AB (publ)  (org.nr. 556008-1621)  Box 137, 435 23 Mölnlycke   Tel. 031 - 750 00 00   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015.
2015-10-22 Elanders Pressmeddelande Q3 2015

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1960728
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/