Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Elanders stärker sitt erbjudande inom förpackningar - har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv i Tyskland

15:15 / 2 December 2015 Elanders Press release

I linje med strategin att växa inom segmentet nischade förpackningar har Elanders tecknat en avsiktsförklaring att förvärva det tyska förpackningsföretaget Schmid Druck. Verksamheten är särskilt nischad mot avancerade förpacknings- och specialtryckslösningar för marknadsmaterial. I och med förvärvet stärker Elanders ytterligare sitt erbjudande inom förpackningar, i synnerhet på den attraktiva och viktiga tyska marknaden som idag är Elanders tredje största.   Schmid Druck beräknas under 2015 att omsätta 8,5 MEUR samt uppnå en EBITDA-nivå om 1,6 MEUR. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 4,5 MEUR på skuldfri basis och kommer att regleras under första kvartalet 2016 om affären slutförs. Elanders har för avsikt att konsolidera verksamheten från och med början av nästa år och förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens rörelseresultat redan under 2016.   Elanders senaste förvärv:
  • Mentor Media (Supply Chain), januari 2014, Singapore
  • myphotobook (e-Commerce), augusti 2013, Tyskland
  • McNaughtan's (Print & Packaging), februari 2013, Skottland
  • Midland Information Resources (Print & Packaging), december 2012, USA
  • fotokasten och d|o|m (e-Commerce), mars 2012, Tyskland
    Elanders AB (publ)     För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50     Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015 kl. 15.15.
2015-12-02 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1970879
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/