Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders utökar styrelsen

10:00 / 26 February 2015 Elanders Press release

Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman att föreslå en ny ledamot till styrelsen, Caroline Sundewall.    Caroline Sundewall är idag styrelseordförande i Cloetta och stiftelsen Streber Cup samt är även ledamot i styrelserna för Cramo (Finland), Hemfosa, Lifco, Mertzig Asset Management och Södra Skogsägarna. Hon har tidigare arbetat som Business Controller på Ratos och som ekonomijournalist. Caroline har även tidigare haft andra styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Svolder och som styrelseledamot i TeliaSonera, Electrolux, Haldex, Pågen och Ahlsell.    Vidare föreslår valberedningen omval av de befintliga styrelseledamöterna;
 • Carl Bennet, ordförande.
 • Johan Stern, vice ordförande.
 • Erik Gabrielson, styrelseledamot.
 • Göran Johnsson, styrelseledamot.
 • Linus Karlsson, styrelseledamot
 • Cecilia Lager, styrelseledamot.
 • Anne Lenerius, styrelseledamot
 • Magnus Nilsson, styrelseledamot. 
 • Kerstin Paulsson, styrelseledamot.
I styrelsen ingår även följande arbetstagarrepresentanter utsedda av Elanders anställda;
 • Lilian Larnefeldt
 • Marcus Olsson
 • Eija Persson, suppleant
 • Martin Schubach, suppleant
  Elanders AB (publ)     För ytterligare information kontakta:   Magnus Nilsson, vd och koncernchef,  +46 31 750 07 50, magnus.nilsson@elanders.com   Andréas Wikner, ekonomidirektör,  +46 31 750 07 50, andreas.wikner@elanders.com     Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2015 kl. 10.00.
2015-02-26 Elanders Pressmeddelande - Elanders utökar styrelsen

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1897583
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/