Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders AB: Antal aktier och röster i Elanders

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns tot...

08:30 / 30 Nov Elanders Press release

Elanders AB: Försäljning av aktier i Elanders

Elanders har informerats om att Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders, via Carl Bennet AB ("CBAB"), tillsammans med Peter Sommer, ansvarig för Pr...

07:45 / 17 Nov Elanders Press release

Elanders AB: Elanders nyemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN J...

08:30 / 21 Oct Elanders Press release

Elanders AB: Delårsrapport januari - juni 2016

Första halvåret Omsättningen ökade till 2 077 (2 072) Mkr.Rörelseresultatet exklusive engångskostnader ökade till 127 (117) Mkr. Inklusive engångskos...

08:00 / 13 Jul Elanders Press release

Elanders AB: Rapport från årsstämman 2016

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2015bevilja styrelsens ledamöter och verkställa...

16:33 / 28 Apr Elanders Press release

Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2016

Första kvartalet Omsättningen uppgick till 998 (1 006) Mkr.Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (85) Mkr.Rörelseresul...

11:04 / 28 Apr Elanders Press release

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2015

Januari - december Omsättningen ökade med 14 % och uppgick till 4 236 (3 730) Mkr.Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 428...

11:22 / 27 Jan Elanders Press release