Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Antal aktier och röster i Elanders

08:30 / 30 November 2016 Elanders Press release

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 357 751 aktier i bolaget, varav 1 814 813 A-aktier och 33 542 938 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 08.30 CET. 2016-11-30 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/