Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari - juni 2016

08:00 / 13 July 2016 Elanders Press release

Första halvåret
 • Omsättningen ökade till 2 077 (2 072) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader ökade till 127 (117) Mkr. Inklusive engångskostnader ökade rörelseresultatet till 122 (117) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångskostnader ökade till 119 (99) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 20 %. Inklusive engångskostnader ökade resultat före skatt till 111 (99) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 80 (65) Mkr motsvarande 3,03 (2,46) kronor per aktie.
 • Exklusive företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 101 (132) Mkr. Inklusive företagsförvärv uppgick det till 68 (132) Mkr.
 • I juni 2016 tecknade Elanders avtal om att förvärva LGI Logistics Group International GmbH, ett supply chain-bolag med en stark närvaro i Europa och särskilt i Tyskland. Genom förvärvet fördubblar Elanders sin storlek och den årliga omsättningen ökar från 4,2 till cirka 8,3 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från 3 200 till cirka 7 200 (proforma år 2015).
 • Engångskostnaderna utgjordes av rådgivningskostnader och finansiella kostnader i samband med förvärvet av LGI. Ytterligare 28-33 Mkr beräknas belasta resultatet i tredje kvartalet, om alla ytterligare villkor för affären uppfylls.
Andra kvartalet
 • Omsättningen ökade till 1 079 (1 066) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader ökade till 71 (63) Mkr. Inklusive engångskostnader ökade rörelseresultatet till 66 (63).
 • Resultat före skatt exklusive engångskostnader ökade till 68 (55) Mkr, vilket var en förbättring med 24 %. Inklusive engångskostnader uppgick resultatet före skatt till 61 (55) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 45 (38) Mkr motsvarande 1,69 (1,43) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 64 (116) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com. Frågor kring denna rapport kan ställas till: Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50 Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50 Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2016 kl. 08.00 CET.
2016-07-13 Elanders Pressmeddelande Q2 2016

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#2028179
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/